KSB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng!

KSB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng!

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng!

BC_KQGDCP Chau Anh Tuan 17.01.2017

Tải file đính kèm

Huân chương lao động hạng II

Huân chương lao động hạng II

Giải thưởng

Huân chương Lao động hạng II

Nghị Quyết thông qua nội dung hồ sơ lấy ý kiến bằng văn bản

Nghị Quyết thông qua nội dung hồ sơ lấy ý kiến bằng văn bản

Tin công bố, Tin tức

Nghị Quyết thông qua nội dung hồ sơ lấy ý kiến bằng văn bản

01-2007-NQHĐQT
KSB: Công bố thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các thông tin theo nghị quyết

KSB: Công bố thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các thông tin theo nghị quyết

Tin công bố, Tin tức

Công bố thông tin: Công bố thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các thông tin theo nghị quyết

001-2017-KS-TC-VN-EN

 

Dự Thảo  Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Ct cp khoáng sản và xây dựng bình dương

Dự Thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Ct cp khoáng sản và xây dựng bình dương

Tin công bố, Tin tức

Dự Thảo  Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Ct cp khoáng sản và xây dựng bình dương

NQ_DHCD_(Du_thao)
Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Ctcp Khoáng Sản & Xây Dựng Bình Dương

Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Ctcp Khoáng Sản & Xây Dựng Bình Dương

Tin công bố, Tin tức

Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Ctcp Khoáng Sản & Xây Dựng Bình Dương

Phieu_lay_y_kien_20_01_2017
Nghị Quyết V/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Nghị Quyết V/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Tin công bố, Tin tức

Nghị Quyết V/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

01-2017-ND-DHDCD
History – Ngày 27 tháng 11 năm 2013

History – Ngày 27 tháng 11 năm 2013

Uncategorized

Thành lập Công ty

Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản và Xây Dựng Bình Dương ( BIMICO ) tiền thân là doanh nghiệp nhà nước được thành lập ngày 13 / 01 / 1993 theo quyết định số 62/QĐUB của UBND tỉnh Sông Bé nay là tỉnh Bình Dương.

Vị trí tuyển dụng 02

Vị trí tuyển dụng 02

Uncategorized

Đang cập nhật

Vị trí tuyển dụng 01

Vị trí tuyển dụng 01

Uncategorized

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat

Vị trí ứng tuyển 04

Vị trí ứng tuyển 04

Vị trí tuyển dụng

‘Lorem ipsum’ is not simply random text. It is actually over 2000 years old and it has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC. ‘Lorem ipsum’ comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of “de Finibus Bonorum et Malorum”.

Vị trí ứng tuyển 03

Vị trí ứng tuyển 03

Vị trí tuyển dụng

‘Lorem ipsum’ is not simply random text. It is actually over 2000 years old and it has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC. ‘Lorem ipsum’ comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of “de Finibus Bonorum et Malorum”.