Tin tức

1993

1993

Lịch sử hình thành

BIMICO ra đời

Tiền thân là Công Ty Khai Thác Xuất Khẩu Khoáng Sản Sông Bé (SOBEMINEXCO), được thành lập ngày  13/01/1993 theo quyết định của UBND tỉnh Sông Bé.

Các đơn vị trực thuộc:

  • Phân xưởng đá Tân Đông Hiệp
  • Phân xưởng đá Bình An
  • Phân xưởng Cao lanh 1
  • Phân xưởng Cao lanh 2
  • Phân xưởng Cao lanh Tân Thành
  • Đội khai thác set gạch ngói Tân Lập – Tân An