Tin tức

1998

1998

Lịch sử hình thành

Đổi tên và phát triển

BIMICO chính thức đổi tên thành Công Ty Khoáng Sản và Xây Dựng Bình Dương theo quyết định của tỉnh Bình Dương.

Các đơn vị trực thuộc được thay đổi tên và mở rộng:

 • Phân xưởng đá Tân Đông Hiệp I
 • Phân xưởng đá Tân Đông Hiệp II
 • Phân xưởng đá Bình An
 • Phân xưởng chế biến Cao lanh
 • Cum công nghiệp gốm sứ Đất Cuốc
 • Phân xưởng cao lanh Tân Thành
 • Đội khai thác sét gạch ngói
 • Đội vận tải
 • Nhà máy gạch Bình Phú
 • Nhà máy sản xuất nước BIMICO
 • Đội xây dựng cầu đường