Tin tức

2016

2016

Lịch sử hình thành

Nhà nước thoái vốn hoàn toàn, BIMICO trở thành doanh nghiệp ngoài nhà nước. Cổ phần được nắm bởi các công ty, các quỹ, nhân viên nội bộ và các cổ đông. BIMICO chứng minh được mình là doanh nghiệp hàng đầu trong khai khoáng đá và xây dựng trên thị trường.