KSB: Công bố thông tin báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2016

KSB: Công bố thông tin báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2016

Tin công bố, Tin tức, Tin tức, Tin tức KSB

Công bố thông tin báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2016
KSB_CBTT_BCTC_2016

Tải file đính kèm

KSB: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2016

KSB: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2016

Tin công bố, Tin tức, Tin tức, Tin tức KSB

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2016

KSB_BCTC_2016

 
Tải file đính kèm
 

KSB: Bàn giao Giấy chừng nhận quyền Sử dụng đất cho nhà Đầu tư

KSB: Bàn giao Giấy chừng nhận quyền Sử dụng đất cho nhà Đầu tư

Tin tức, Tin tức KSB

Ngày 24.3.2017 Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình dương (KSB-Bimico) đã tổ chức bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty Young Dong Vina là nhà đầu tư 100% vốn Hàn quốc thuê đất đầu tư nhà máy sản xuất tại KCN Đất cuốc!

Trong buổi lễ nhà đầu tư đã thể hiện niềm vui khi nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình và chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp của Chủ đầu tư KSB-Bimico qua việc nhanh chóng bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư  triển khai thi công nhà máy để sớm đi vào hoạt động.

Trong thời gian tới KCN Đất cuốc sẽ tiếp tục bàn giao sổ cho các nhà đầu tư tạo điều kiệnthuận lợi cho việc sớm triển khai đầu tư của các doanh nghiệp thuê đất tại KCN Đất cuốc.

CUỐI QUÝ I/2017 KSB HOÀN THÀNH GẦN 50% KẾ HOẠCH CHO THUÊ ĐẤT KCN ĐẤT CUỐC

CUỐI QUÝ I/2017 KSB HOÀN THÀNH GẦN 50% KẾ HOẠCH CHO THUÊ ĐẤT KCN ĐẤT CUỐC

Tin tức, Tin tức KSB

Ngày 30.3.2017 Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình dương (KSB-Bimico) đã tiếp tục ký một hợp đồng cho thuê đất tại Khu công nghiệp Đất cuốc, đây là hợp đồng thứ 3 tính từ đầu năm 2017.

Với hợp đồng này KSB đã hoàn thành gần 50% kế hoạch cho thuê đất KCN năm 2017.

Từ năm 2017 KCN Đất cuốc sẽ tiếp tục được mở rộng theo chủ trương phê duyệt của Thủ tướng chính phủ và phê duyệt ranh mốc của UBND tỉnh Bình Dương lên quy mô 533 ha.

 

KSB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Bích Vân

KSB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Bích Vân

Tin công bố, Tin tức

KSB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Bích Vân
TBGD-CP-NTBV_24_03_17

Tải file đính kèm

KSB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Bích Vân

KSB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Bích Vân

Tin công bố, Tin tức

KSB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Bích Vân
BCKQGDCP_NTBV_20-03-17

Tải file đính kèm

KSB: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng V/v phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

KSB: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng V/v phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Tin công bố, Tin tức

KSB: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng V/v phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

KSB-316-SGDHCM

Tải file đính kèm

Hội thao KSB

Hội thao KSB

Thư viện hình ành video

Công ty Cổ phần Đồng Tâm

Công ty Cổ phần Đồng Tâm

Khách hàng & đối tác

Công ty Cổ phần Đồng Tâm

Công ty CP KD và PT Bình Dương

Công ty CP KD và PT Bình Dương

Khách hàng & đối tác

Công ty CP KD và PT Bình Dương