2018

2018

Lịch sử hình thành

– Thành lập Công ty Cổ phần Nước uống tinh khiết đóng chai Silkwater
–  Mở rộng hoạt động khai thác chế biến đá và VLXD  ( Đồng Nai, Nghệ An và Thanh Hóa)
CBTT: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

CBTT: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

26-KSB

Tải file đính kèm

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Tin công bố, Tin tức, Tin tức, Tin tức KSB

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

25-KS

Tải file đính kèm

CBTT: Thông qua kết quả phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung.

CBTT: Thông qua kết quả phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung.

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT: Thông qua kết quả phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung.

25-2018-KS-NQ

Tải file đính kèm

CBTT: Báo cáo Tài chính giữa niên độ đã được soát xét

CBTT: Báo cáo Tài chính giữa niên độ đã được soát xét

Tin công bố, Tin tức, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT: Báo cáo Tài chính giữa niên độ đã được soát xét

24-2018-ks

Tải file đính kèm