CBTT: V/v Thành lập Công ty TNHH Đầu tư KSB do KSB làm chủ sở hữu

CBTT: V/v Thành lập Công ty TNHH Đầu tư KSB do KSB làm chủ sở hữu

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

Thành lập Công ty TNHH Đầu tư KSB doCôngty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương làm chủ sở hữu.

26-2019-KSB-WEB

Tải file đính kèm