CBTT: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp của Kỳ 1/2020

CBTT: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp của Kỳ 1/2020

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp của Kỳ 1/2020

29-2020-KSB

Tải file đính kèm

 

 

CBTT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19

CBTT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19

27-2020-KSB-NOINFO

Tải file đính kèm

 

CBTT: Nghị quyết của HĐQT V/v thành lập tiểu ban kiểm toán

CBTT: Nghị quyết của HĐQT V/v thành lập tiểu ban kiểm toán

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT: Nghị quyết của HĐQT V/v thành lập tiểu ban kiểm toán

26-2020-KSB

Tải file đính kèm

CBTT: Nghị quyết của HĐQT V/v chuyển nhượng công ty TNHH Huệ Minh

CBTT: Nghị quyết của HĐQT V/v chuyển nhượng công ty TNHH Huệ Minh

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT: Nghị quyết của HĐQT V/v chuyển nhượng công ty TNHH Huệ Minh

25-2020-KSB

Tải file đính kèm

 

DƯƠNG NGỌC HẢI

DƯƠNG NGỌC HẢI

Ban lãnh đạo công ty, Hội đồng quản trị

HOÀNG NGUYÊN BÌNH

HOÀNG NGUYÊN BÌNH

Ban lãnh đạo công ty, Hội đồng quản trị