Nguồn lực

Để tăng trưởng trong môi trường cạnh tranh , Bimico luôn ý thức về việc phát triển những nguồn lực quan trọng. Nỗ lực kiến tạo và tích hợp các nguồn lực là chiến lược cho sự phát triển bền vững của Bimico.

 • Nguồn nhân lực

  BIMICO  coi nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá. Sự lớn mạnh  của BIMIC...
 • Trung tâm R&D

  Nhận thức rõ vai trò của R&D trong việc tạo ra năng lực cạnh tranh, Bimico đã không ngừng  đ...
 • Nguồn nước – dây chuyền sản xuất

  KSB sở hữu mỏ nước ngầm chất lượng cao, hàm lượng chất khoáng dồi dào, vị thanh nhẹ, côn...
 • Quỹ đất – Quy hoạch khu công nghiệp

  Một phần nhìn thấy được nhu cầu về đất công nghiệp từ các doanh nghiệp sản xuất. Phần kh...
 • Thiết bị khai thác chế biến

  Để đáp ứng nhu cầu thị trường, BIMICO đã mạnh dạn đầu tư và áp dụng tiến bộ kỹ thuật...
 • Tài nguyên khoáng sản

  Tài nguyên đá và kaolin của Bimico được đánh giá có chất lượng cao và trữ lượng lớn trong kh...