CBTT: Giấy phép khai thác khoáng lộ thiên mỏ đá Tân Đông Hiệp

CBTT: Giấy phép khai thác khoáng lộ thiên mỏ đá Tân Đông Hiệp

Tin công bố, Tin tức, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT: Giấy phép khai thác khoáng lộ thiên mỏ đá Tân Đông Hiệp

26-2018-KS

Tải file đính kèm

CBTT: phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

CBTT: phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

Tin công bố, Tin tức, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

27-KSB

Tải file đính kèm

CBTT: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

CBTT: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

26-KSB

Tải file đính kèm

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Tin công bố, Tin tức, Tin tức, Tin tức KSB

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

25-KS

Tải file đính kèm

CBTT: Thông qua kết quả phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung.

CBTT: Thông qua kết quả phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung.

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT: Thông qua kết quả phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung.

25-2018-KS-NQ

Tải file đính kèm

CBTT: Báo cáo Tài chính giữa niên độ đã được soát xét

CBTT: Báo cáo Tài chính giữa niên độ đã được soát xét

Tin công bố, Tin tức, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT: Báo cáo Tài chính giữa niên độ đã được soát xét

24-2018-ks

Tải file đính kèm

CBTT: V/v nhận chuyển nhượng Công ty TNHH Huệ Minh

CBTT: V/v nhận chuyển nhượng Công ty TNHH Huệ Minh

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT: V/v nhận chuyển nhượng Công ty TNHH Huệ Minh

23-2018-ks

Tải file đính kèm

 

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức còn lại năm 2017

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức còn lại năm 2017

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức còn lại năm 2017

07-2018-TB-ksb

Tải file đính kèm

Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

  • Cam kết trở thành nhà cung cấp uy tín và có trách nhiệm trong ngành vật liệu xây dựng
  • Thỏa mãn khách hàng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ
  • Đảm bảo môi trường làm việc an toàn, thân thiện
  • Không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng để hoàn thiện và phát triển bền vững.

“ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM – PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”

CBTT: V/v phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

CBTT: V/v phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT: V/v phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

20-2018-TB-KS

Tải file đính kèm