Công bố thông tin:  Quyết định đồng ý cho người lao động thôi việc

Công bố thông tin: Quyết định đồng ý cho người lao động thôi việc

Announcement, Top News

Công bố thông tin:  Quyết định đồng ý cho người lao động thôi việc

233-ks-tc
KSB: Công bố nghị Quyết của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016

KSB: Công bố nghị Quyết của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016

Announcement, Top News

Công bố nghị Quyết của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016

234-ks-tc

 

KSB: Quyết định đồng ý cho người lao động thôi việc

KSB: Quyết định đồng ý cho người lao động thôi việc

Announcement, Top News

Quyết định đồng ý cho người lao động thôi việc

219-KS-TC
CBTT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2016 so với cùng kỳ năm 2015

CBTT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2016 so với cùng kỳ năm 2015

Announcement, Top News

CBTT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2016 so với cùng kỳ năm 2015

219-KS-TC
KSB: THÔNG CÁO BÁO CHÍ V/v TGĐ từ nhiệm của ông Trần Đình Hải

KSB: THÔNG CÁO BÁO CHÍ V/v TGĐ từ nhiệm của ông Trần Đình Hải

Announcement, Top News

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

 

[Bình Dương] – ngày 06 tháng 10 năm 2016, Công ty CP Xây dựng và Khoáng sản Bình Dương (MCK: KSB), đã thông qua Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐQT về việc từ nhiệm của ông Trần Đình Hải, Tổng giám đốc KSB và đề cử ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch sẽ kiêm nhiệm vị trí Tổng giám đốc trong thời gian tới. 

Theo đó, đơn từ nhiệm được gửi vào ngày 29 tháng 09 năm 2016, ông Trần Đình Hải xin thôi chức Tổng giám đốc tại KSB vì lý do sức khỏe không đảm bảo để thực hiện công việc. Được biết, ông Trần Đình Hải là một trong những người gắn bó với KSB từ những ngày đầu thành lập. Việc từ nhiệm của ông Trần Đình Hải đã được ông đề xuất với HĐQT từ trước, và không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của công ty cũng như chiến lược phát triển trong thời gian tới.

Cũng trong cuộc họp hôm 06 tháng 10 năm 2016, KSB đã công bố kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm. Theo đó, doanh thu 9 tháng của KSB đạt 648 tỷ đồng, hoàn thành 76% kế hoạch cả năm 2016, lợi nhuận trước thuế của công ty là 193 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của 9 tháng là 154 tỷ đồng, vượt 107% kế hoạch của cả năm (kế hoạch năm 2016 được HĐQT thông qua là LNTT là 180 tỷ đồng, LNST là 144 tỷ đồng).

Được biết, trong thời gian tới KSB sẽ tập trung mở rộng các lĩnh vực cốt lõi là khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng và đầu tư vào khu công nghiệp… Trong đó, HĐQT đã ra quyết định mở rộng, triển khai Khu công nghiệp Đất Cuốc với diện tích mở rộng giai đoạn 1 lên đến 136 ha. Bên cạnh đó, HĐQT và Ban điều hành cũng đưa ra các giải pháp nhằm tối ưu hóa lợi nhuận của công ty, tăng năng suất, nâng cao chất lượng công việc đời sống người lao động.

KSB: Thông qua Đơn xin từ nhiệm của Tổng Giám đốc

KSB: Thông qua Đơn xin từ nhiệm của Tổng Giám đốc

Announcement, Top News

Thông qua Đơn xin từ nhiệm của Tổng Giám đốc

NQ10-2016-HDQT-TGD_TU_NHIEM