(Tiếng Việt) CBTT: V/v nhận chuyển nhượng Công ty TNHH Huệ Minh

(Tiếng Việt) CBTT: V/v nhận chuyển nhượng Công ty TNHH Huệ Minh

Announcement, Top News, KSB News

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức còn lại năm 2017

(Tiếng Việt) Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức còn lại năm 2017

Announcement, Top News, KSB News

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Lễ Dâng hương Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Dương

(Tiếng Việt) Lễ Dâng hương Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Dương

Gallery

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Công ty BIMICO Dâng hương tưởng niệm ngày Thương Binh Liệt sĩ 27/7

(Tiếng Việt) Công ty BIMICO Dâng hương tưởng niệm ngày Thương Binh Liệt sĩ 27/7

Announcement, Top News, KSB News

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) XÍ NGHIỆP KHAI THÁC SÉT GẠCH NGÓI PHƯỚC HOÀ

(Tiếng Việt) XÍ NGHIỆP KHAI THÁC SÉT GẠCH NGÓI PHƯỚC HOÀ

All Divisions, Subordinate Enterprises

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Chính sách chất lượng

(Tiếng Việt) Chính sách chất lượng

Announcement, Top News, KSB News

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) CBTT: V/v Báo cáo tài chính Quý II năm 2018

(Tiếng Việt) CBTT: V/v Báo cáo tài chính Quý II năm 2018

Announcement, Top News, Top News, KSB News

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) CBTT: V/v Báo cáo quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2018

(Tiếng Việt) CBTT: V/v Báo cáo quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2018

Announcement, Top News, Top News, KSB News

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Hội thi Tìm hiểu pháp luật năm 2018

(Tiếng Việt) Hội thi Tìm hiểu pháp luật năm 2018

Gallery

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Bimico tổ chức thành công Hội thi tìm hiểu pháp luật

(Tiếng Việt) Bimico tổ chức thành công Hội thi tìm hiểu pháp luật

Announcement, Top News, KSB News

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) CBTT: V/v phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

(Tiếng Việt) CBTT: V/v phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Announcement, Top News, KSB News

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) CBTT: Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán

(Tiếng Việt) CBTT: Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán

Announcement, Top News, Top News, KSB News

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.