GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Sáng tạo
  • Học hỏi
  • Liêm chính
  • Kỷ luật
  • Đồng đội

TẦM NHÌN

Đến năm 2020 trở thành nhà cung cấp hàng đầu Đông Nam Bộ  về sản phẩm vật liệu xây dựng, đặc biệt là đá xây dựng chất lượng cao.

SỨ MỆNH

Luôn luôn sáng tạo, mở rộng nguồn tài nguyên và quy mô hoạt động, áp dụng công nghệ tiên tiến, tiêu chuẩn hóa các sản phẩm và dịch vụ. Trở thành đối tác tin cậy của các nhà thầu xây dựng , tham gia vào các công trình trọng điểm của đất nước tại Đông Nam Bộ.