[:vi]Lĩnh vực kinh doanh[:en]Business Lines[:]
Khai thác và chế biến khoảng sản

Khoáng sản là nguồn tài nguyên không tái tạo và góp phần quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Ý thức rõ điều đó, BIMICO đã đầu tư  khai thác và chế biến Kaolin hiệu quả bằng thiết bị, công nghệ hiện đại và thân thiện với môi trường . Sản phẩm Kaolin của công ty được tiêu thụ trong nhiều ứng dụng công nghiệp, từ sản xuất phân bón, gốm sứ và gạch men cao cấp.