Lĩnh vực kinh doanh
Khai thác và chế biến khoảng sản

Khoáng sản là nguồn tài nguyên không tái tạo và góp phần quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Ý thức rõ điều đó, BIMICO đã đầu tư  khai thác và chế biến Kaolin hiệu quả bằng thiết bị, công nghệ hiện đại và thân thiện với môi trường . Sản phẩm Kaolin của công ty được tiêu thụ trong nhiều ứng dụng công nghiệp, từ sản xuất phân bón, gốm sứ và gạch men cao cấp.