Tin tức

Previous Next
KSB: Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
KSB: Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tin công bố, Tin tức, Tin tức, Tin tức KSB

KSB: Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2017/04/13_2017_KS.pdf"] Tải file đính kèm...

Báo cáo tài chính Quý I năm 2017
Báo cáo tài chính Quý I năm 2017

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

Báo cáo tài chính Quý I năm 2017 [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2017/04/Bao-cao-tai-chinh-quy-I-2017.pdf" title="Bao cao tai chinh quy I 2017"] Tải file đính kèm...

KSB: Công bố thông tin báo cáo tài chính năm  Quý I năm 2017
KSB: Công bố thông tin báo cáo tài chính năm Quý I năm 2017

Tin công bố, Tin tức, Tin tức, Tin tức KSB

KSB: Công bố thông tin báo cáo tài chính năm Quý I năm 2017 [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2017/04/CBTT-bao-cao-tai-chi-Quy-I-2017.pdf" title="CBTT bao cao tai chi Quy I 2017"] Tải file đính kèm...

UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

Ngày 8/3/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo phát hành số 01/2017/BC-HĐQT ngày 23/2/2017 của CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (Mã CK: KSB). Phương án phát hành của Công ty thực ...