Tin tức

Previous Next
CBTT: Thông qua kết quả phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung.
CBTT: Thông qua kết quả phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung.

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT: Thông qua kết quả phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung. [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2018/08/25-2018-KS-NQ.pdf"] Tải file đính kèm ...

CBTT: Báo cáo Tài chính giữa niên độ đã được soát xét
CBTT: Báo cáo Tài chính giữa niên độ đã được soát xét

Tin công bố, Tin tức, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT: Báo cáo Tài chính giữa niên độ đã được soát xét [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2018/08/24-2018-ks.pdf"] Tải file đính kèm ...

CBTT: V/v nhận chuyển nhượng Công ty TNHH Huệ Minh
CBTT: V/v nhận chuyển nhượng Công ty TNHH Huệ Minh

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT: V/v nhận chuyển nhượng Công ty TNHH Huệ Minh [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2018/07/23-2018-ks.pdf"] Tải file đính kèm  ...

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức còn lại năm 2017
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức còn lại năm 2017

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức còn lại năm 2017 [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2018/07/07-2018-TB-ksb.pdf"] Tải file đính kèm ...