Tin tức

Previous Next
Bimico Tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Bimico Tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

Sáng ngày 18/04/2018, tại Trung tâm Hội nghị Vita Palace, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (Bimico) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 với sự tham gia của 252 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 34.216.592 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 73,1% tổng số cổ ph...

CBTT: Sơ yếu lý lịch và danh sách người có liên quan của thành viên HĐQT độc lập
CBTT: Sơ yếu lý lịch và danh sách người có liên quan của thành viên HĐQT độc lập

Tin công bố, Tin tức, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT: Sơ yếu lý lịch và danh sách người có liên quan của thành viên HĐQT độc lập [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2018/04/10-CBTT.pdf"] Tải file đính kèm    ...

CBTT: Báo cáo thường niên 2017
CBTT: Báo cáo thường niên 2017

Tin công bố, Tin tức, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT: Báo cáo thường niên 2017 [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2018/04/09-CBTT.pdf"] Tải file đính kèm ...

CBTT: Báo cáo tài chính Riêng – Hợp nhất quý I 2018
CBTT: Báo cáo tài chính Riêng – Hợp nhất quý I 2018

Tin công bố, Tin tức, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT: Báo cáo tài chính Riêng - Hợp nhất quý I 2018 [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2018/04/KSB-08-2018.pdf"] Tải file đính kèm  ...