Tin tức

Previous Next
CBTT: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017
CBTT: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017

Tin công bố, Tin tức, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017 [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2018/01/KSB-04-2018-KS.pdf"] Tải file đính kèm Đính kèm file Báo cáo...

CBTT: Báo cáo tài chính Quý IV
CBTT: Báo cáo tài chính Quý IV

Tin công bố, Tin tức, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT: Báo cáo tài chính Quý IV [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2018/01/KSB-03-2018.pdf"] Tải file đính kèm  ...

Báo cáo tài chính Quý IV 2017 Hợp nhất
Báo cáo tài chính Quý IV 2017 Hợp nhất

Tin công bố, Tin tức, Tin tức, Tin tức KSB

Báo cáo tài chính Quý IV 2017 Hợp nhất [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2018/01/KSB-BIMICO-BCTC-QUY-IV-2017_HOPNHAT.pdf"] Tải file đính kèm  ...

Báo cáo Tài chính quý IV năm 2017 Riêng
Báo cáo Tài chính quý IV năm 2017 Riêng

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

Báo cáo Tài chính quý IV năm 2017 Riêng [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2018/01/KSB-BIMICO-BCTC-QUY-IV-2017_RIENG.pdf"] Tải file đính kèm...