Tin tức

Previous Next
CBTT: V/v Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
CBTT: V/v Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT: V/v Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/14-2019-KSB.pdf"] Tải file đính kèm...

CBTT: V/v Thông qua Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị
CBTT: V/v Thông qua Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị

Tin công bố, Tin tức, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT: V/v Thông qua Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/13-2019-KSB.pdf"] Tải file đính kèm...

CBTT: V/v Thoái vốn tại Công ty CP Nước uống tinh khiết đóng chai Silkwater
CBTT: V/v Thoái vốn tại Công ty CP Nước uống tinh khiết đóng chai Silkwater

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT: V/v Thoái vốn tại Công ty CP Nước uống tinh khiết đóng chai Silkwater [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/12-2019-KSB.pdf"] Tải file đính kèm...

CBTT: Thông qua danh mục tài liệu ĐHĐCD thường niên 2019
CBTT: Thông qua danh mục tài liệu ĐHĐCD thường niên 2019

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT: Thông qua danh mục tài liệu ĐHĐCD thường niên 2019 [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/11-2019-KSB.pdf"] Tải file đính kèm...