Tin tức

Previous Next
CBTT: V/v phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
CBTT: V/v phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT: V/v phát hành cổ phiếu để trả cổ tức [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2018/07/20-2018-TB-KS.pdf"] Tải file đính kèm  ...

CBTT: Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán
CBTT: Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán

Tin công bố, Tin tức, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT: Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2018/07/19-2018-KS.pdf"] Tải file đính kèm  ...

CBTT: Nhận chuyển nhượng quyền thành viên của HTX Dịch vụ Vận tải Khai khoáng Thăng Long
CBTT: Nhận chuyển nhượng quyền thành viên của HTX Dịch vụ Vận tải Khai khoáng Thăng Long

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT: Nhận chuyển nhượng quyền thành viên của HTX Dịch vụ Vận tải Khai khoáng Thăng Long [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2018/06/18-ks-GOC.pdf"] Tải file đính kèm  ...

CBTT: Báo cáo kết quả Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng
CBTT: Báo cáo kết quả Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT: Báo cáo kết quả Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2018/06/KSB-Bao-cao-ket-qua-giao-dich-Mr.-Dat-19-06-18.pdf" title="KSB - Bao cao ket qua giao dich Mr. Dat-19-06-18"] Tải file đính kèm ...