Tin tức

Previous Next
KSB: Nghị quyết thông qua danh mục tài liệu đại hội đồng cổ đông 2017
KSB: Nghị quyết thông qua danh mục tài liệu đại hội đồng cổ đông 2017

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

KSB: Nghị quyết thông qua danh mục tài liệu đại hội đồng cổ đông 2017 [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2017/04/07-2017-NQ-HDQT.pdf"] Tải file đính kèm...

KSB: Công bố thông tin nghị quyết thông qua danh mục tài liệu đại hội đồng cổ đông 2017
KSB: Công bố thông tin nghị quyết thông qua danh mục tài liệu đại hội đồng cổ đông 2017

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

KSB: Công bố thông tin  nghị quyết thông qua danh mục tài liệu đại hội đồng cổ đông 2017 [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2017/04/010-KS-TC.pdf"] Tải file đính kèm...

KSB: Công bố thông tin báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2016
KSB: Công bố thông tin báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2016

Tin công bố, Tin tức, Tin tức, Tin tức KSB

Công bố thông tin báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2016 [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2017/03/KSB_CBTT_BCTC_2016.pdf"] Tải file đính kèm...

KSB: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2016
KSB: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2016

Tin công bố, Tin tức, Tin tức, Tin tức KSB

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2016 [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2017/03/KSB_BCTC_2016.pdf"]   Tải file đính kèm  ...