Tin tức

Previous Next
CBTT: Báo cáo tài chính bán niên được soát xét 2017
CBTT: Báo cáo tài chính bán niên được soát xét 2017

Tin công bố, Tin tức KSB

CBTT: Báo cáo tài chính bán niên được soát xét 2017 [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2017/08/27-2017-ks.pdf"] Tải file đính kèm Download...

Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền và quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền và quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tin công bố, Tin tức KSB

Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền và quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2017/08/26-2017-KS.pdf"] Tải file đính kèm...

CBTT: V/v thống nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
CBTT: V/v thống nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tin công bố, Tin tức KSB

CBTT: V/v thống nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2017/08/25-2017-ks.pdf"] Tải file đính kèm...

CBTT: V/v chi trả cổ tức năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017
CBTT: V/v chi trả cổ tức năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017

Tin công bố, Tin tức KSB

CBTT: V/v chi trả cổ tức năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017 [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2017/08/24-2017-ks.pdf"] Tải file đính kèm  ...