Tin tức

Previous Next
Giấy Ủy quyền thực hiện Công bố thông tin
Giấy Ủy quyền thực hiện Công bố thông tin

Tin công bố, Tin tức, Tin tức, Tin tức KSB

Giấy Ủy quyền thực hiện Công bố thông tin [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2017/05/01-TT-KS.pdf"] Tải file đính kèm...

Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Tài chính
Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Tài chính

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Tài chính [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2017/05/16-2017-KS-1.pdf" title="16-2017-KS"] Tải file đính kèm...

Quyết định Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc
Quyết định Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

Quyết định Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương đối với bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2017/04/10-QD-HDQT.pdf" title="10-QD HDQT"]...

Quyết định Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc
Quyết định Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

Quyết định Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương đối với ông Võ Đình Long [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2017/04/09-QD-HDQT.pdf" title="09-QD HDQT"]...