Tin tức

Previous Next
KSB: Công bố thông tin nghị quyết thông qua danh mục tài liệu đại hội đồng cổ đông 2017
KSB: Công bố thông tin nghị quyết thông qua danh mục tài liệu đại hội đồng cổ đông 2017

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

KSB: Công bố thông tin  nghị quyết thông qua danh mục tài liệu đại hội đồng cổ đông 2017 [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2017/04/010-KS-TC.pdf"] Tải file đính kèm...

KSB: Công bố thông tin báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2016
KSB: Công bố thông tin báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2016

Tin công bố, Tin tức, Tin tức, Tin tức KSB

Công bố thông tin báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2016 [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2017/03/KSB_CBTT_BCTC_2016.pdf"] Tải file đính kèm...

KSB: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2016
KSB: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2016

Tin công bố, Tin tức, Tin tức, Tin tức KSB

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2016 [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2017/03/KSB_BCTC_2016.pdf"]   Tải file đính kèm  ...

CUỐI QUÝ I/2017 KSB HOÀN THÀNH GẦN 50% KẾ HOẠCH CHO THUÊ ĐẤT KCN ĐẤT CUỐC
CUỐI QUÝ I/2017 KSB HOÀN THÀNH GẦN 50% KẾ HOẠCH CHO THUÊ ĐẤT KCN ĐẤT CUỐC

Tin tức, Tin tức KSB

Ngày 30.3.2017 Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình dương (KSB-Bimico) đã tiếp tục ký một hợp đồng cho thuê đất tại Khu công nghiệp Đất cuốc, đây là hợp đồng thứ 3 tính từ đầu năm 2017. Với hợp đồng này KSB đã hoàn thành gần 50% kế hoạch cho thuê đất KCN năm 2017. Từ năm 2017 KCN Đất cu...