Tin tức

Previous Next
KSB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng
KSB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2017/03/TB-Chau-Anh-Tuan-CT-1214.pdf" title="TB Chau Anh Tuan CT 1214"] Tải file đính kèm...

Thông báo V/v trả cổ tức đợt cuối năm 2015
Thông báo V/v trả cổ tức đợt cuối năm 2015

Tin công bố, Tin tức

Thông báo V/v trả cổ tức đợt cuối năm 2015 [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2017/03/KSB_TB_CTUC_DOT_CUOI-_2015.pdf"]...

Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Tin công bố, Tin tức

Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2017/03/Nghi_quyet_HĐQT_07-2016.pdf"]...

Công bố thông tin: thay đổi thành viên hội đồng quản trị của KSB
Công bố thông tin: thay đổi thành viên hội đồng quản trị của KSB

Tin công bố, Tin tức

Công bố thông tin: thay đổi thành viên hội đồng quản trị của KSB, Miễn chiệm chủ tịch HĐQT [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2017/03/KSB_CBTT_mien_nhiem_CTHDQT_7-2016.pdf"]...