dalytam

Đá xây dựng

  • Cỡ hạt : 5-22
  • Độ thoi dẹt < 5%
  • Cường độ kháng nén : 1800

Nguồn đá của Bimico  được  đánh giá có chất lượng tốt nhất Đông Nam Bộ,  Sử dụng  thiết bị máy móc hiện đại chúng tôi đã sản xuất những sản phẩm đá xây dựng đạt tiêu chuẩn ngành đặc biệt sản phẩm đá ly tâm cho  ứng dụng bê tông cao cấp. Các sản phẩm đá xây dựng của BIMICO được cấp chứng nhận ISO 9001:2015

  • Cập nhật
  • Cập nhật
  • Hàng rời
  • Hàng rời