CBTT: Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc

CBTT: Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT: Quyết định Bổ nhiệm Tổng Giám đốc

24-2020-KSB

Tải file đính kèm

CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

23-2020-KSB

Tải file đính kèm

Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

07-2020-BC

Tải file đính kèm

Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2020

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2020

22-2020-KSB-WEB

Tải file đính kèm

 

KSB: Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Đặng Quang Thung

KSB: Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Đặng Quang Thung

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

KSB: Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Đặng Quang Thung

BC PTGD THUNG

 

 

KSB: Công bố Thông tin về kết quả phát hành trái phiếu

KSB: Công bố Thông tin về kết quả phát hành trái phiếu

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

KSB: Công bố Thông tin về kết quả phát hành trái phiếu

KSB-CBTT-TP RIENG LE

Tải file đính kèm

 

CBTT: V/v ký hợp đồng soát xét và kiểm toán BCTC năm 2020

CBTT: V/v ký hợp đồng soát xét và kiểm toán BCTC năm 2020

Tin công bố, Tin tức KSB

CBTT: V/v ký hợp đồng soát xét và kiểm toán BCTC năm 2020

20-CB TT

<a href=”http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2020/07/20-CB-TT.pdf”>Tải file đính kèm</a>