KSB tổ chức thành công đại hội công đoàn cơ sở Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

04/10/2022

Ngày 01/10/2022, tại Thành phố Đà Lạt, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2022-2027, với 94  đại biểu tham dự đại diện cho gần 300 đoàn viên Công đoàn công ty.

Đại hội diễn ra trong không khí toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động đang nỗ lực tổ chức phong trào thi đua năm 2022; tiếp tục đổi mới để phát triển, quyết tâm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022, tạo tiền đề để hoàn thành toàn diện kế hoạch 05 năm 2022 – 2027.

Tham dự đại hội có Ông Lê Văn Hiếu, Thành ủy viên – Chủ tịch LĐLĐ thành phố Thuận An; Ông Phan Tấn Đạt Chủ tịch HĐQT Công ty; Ông Trần Đình Hà Tổng giám đốc Công ty cùng các thành vên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý Công ty.

Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 Công đoàn cơ sở công ty đã tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, nêu ra những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm từ quá trình tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong nhiệm kỳ mới 2022 – 2027 để tiếp tục xây dựng Công đoàn cơ sở công ty ngày càng vững mạnh, góp phần tích cực trong các hoạt động phát triển bền vững của Công ty.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Phan Tấn Đạt – Chủ tịch HĐQT đã ghi nhận, biểu dương những thành tích của Công đoàn cơ sở thời gian qua, Công đoàn đã khẳng định vị trí, vai trò là tổ chức đại diện cho tập thể người lao động. Bên cạnh đó, để hoạt động của tổ chức Công đoàn ngày càng hiệu quả, thiết thực Chủ tịch HĐQT Phan Tấn Đạt nhấn mạnh một số nội dung sau:

Một là: Tăng cường công tác tuyên truyền, phồ biến để công nhân lao động trong toàn hệ thống KSB nắm vững Nghị quyết của Đảng bộ, chủ trương, định hướng của HĐQT, sự điều hành và các giải pháp của Ban Tổng giám đốc.

Hai là: Phát huy hơn nữa vị trí, vai trò, trách nhiệm của Công đoàn trong tham gia quản lý Công ty.

Ba là: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ công đoàn có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm tâm huyết trong công việc.

Bốn là: Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng củng cố tổ chức công đoàn thực sự trong sạch vững mạnh.

Với cơ cấu thành phần, số lượng hợp lý, nhân sự được lựa chọn là tiêu biểu, uy tín cũng đã được Đảng ủy công ty và Công đoàn công ty xem xét, thông qua; Đại hội cũng tiến hành bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 07 đồng chí, Ông Lưu Văn Khánh trúng cử  chức vụ Chủ tịch, Ông Vương Chí Trung giữ chức vụ Phó Chủ tịch, bà Dương Hồng Hạnh giữ chức vụ Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra.

Dịp này, Ban Lãnh đạo Công ty đã tặng Bằng khen và quà lưu niệm cho các ông bà có thành tích xuất sắc trong  nhiệm kỳ 2017-2022 không tái cử trong nhiệm kỳ này.