(Tiếng Việt) Công trình vốn Nhà nước phải sử dụng vật liệu xây không nung từ 1/2/2018

(Tiếng Việt) Công trình vốn Nhà nước phải sử dụng vật liệu xây không nung từ 1/2/2018

Announcement, Top News, Top News, KSB News, Related News

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Đoàn Hội cựu chiến binh Công ty KSB tổ chức về nguồn tại khu Di tích lịch sử Côn Đảo

(Tiếng Việt) Đoàn Hội cựu chiến binh Công ty KSB tổ chức về nguồn tại khu Di tích lịch sử Côn Đảo

Top News, Top News, KSB News

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Quy định mới về sử dụng VLXKN: Công trình 9 tầng sử dụng 80% VLXKN

(Tiếng Việt) Quy định mới về sử dụng VLXKN: Công trình 9 tầng sử dụng 80% VLXKN

Top News, Top News, KSB News, Related News

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Hướng đến phát triển ngành sản xuất VLXD bền vững

(Tiếng Việt) Hướng đến phát triển ngành sản xuất VLXD bền vững

Top News, Top News, KSB News, Related News

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

2017

2017

History

Subsidiaries:

  • Tan Dong Hiep Stone Exploitation and Processing Division
  • Phuoc Vinh Stone Exploitation and Processing Division
  • Tan My Stone Exploitation and Processing Division
  • Tan Thanh Kaolin Exploitation and Processing Division
  • Minh Long Kaolin Exploitation and Processing Division
  • Concrete Drains Production Plant
  • Binh Phu Tuynel Brick Factory
  • BIMICO Mineral Water Plant
  • Dat Cuoc – KSB Industrial Development Company
(Tiếng Việt) Hội nghị Khách hàng Bimico 2017

(Tiếng Việt) Hội nghị Khách hàng Bimico 2017

Gallery

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Đại hội CĐCS Công ty 2017 – 2022

(Tiếng Việt) Đại hội CĐCS Công ty 2017 – 2022

Gallery

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Công đoàn cơ sở Công ty BIMICO tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ VIII

(Tiếng Việt) Công đoàn cơ sở Công ty BIMICO tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ VIII

Announcement, Top News, KSB News

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Công đoàn CS Công ty BIMICO: Tổ chức hội thao cho hơn 270 đoàn viên, công nhân lao động

(Tiếng Việt) Công đoàn CS Công ty BIMICO: Tổ chức hội thao cho hơn 270 đoàn viên, công nhân lao động

Announcement, Top News, KSB News

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.