gach

TUYNEL BRICKS

Nhà máy gạch ngói Bình Phú công suất 45 triệu viên năm. Hệ thống chế biến tạo hình của hãng Technos (Hàn Quốc), công nghệ nung sấy của Bungari, 12.000 m3 nhà xưởng, nguyên liệu sét chọn lọc từ các mỏ do công ty khai thác.

KSB Brick Factory with the annual capacity of 45 million bricks, is using raw materials preparation for hard clay field and clay brick forming machines system of Technos (Korea) and Bulgarian kiln drying system, high quality clay material form Bo La clay pit. Bimico tuynel brick products are strictly controlled from the extraction of raw material inputs to forming and kiln drying for homogenous high quality outputs.