(Tiếng Việt) BIMICO Tập huấn PCCC  năm 2017

(Tiếng Việt) BIMICO Tập huấn PCCC năm 2017

Top News, Top News, KSB News

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

(Tiếng Việt) Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Announcement, Top News

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Bimico tổ chức tập huấn sử dụng Vật liệu nổ định kỳ năm 2017

(Tiếng Việt) Bimico tổ chức tập huấn sử dụng Vật liệu nổ định kỳ năm 2017

Top News, KSB News, Related News

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) CBTT: Công bố Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông và Nghị quyết về việc chấp thuận cho DRH nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu  trên 25%  tổng số phiếu có quyền biểu quyết của KSB.

(Tiếng Việt) CBTT: Công bố Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông và Nghị quyết về việc chấp thuận cho DRH nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của KSB.

Announcement, Top News

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Gỗ An Cường đầu tư Dự án 1.000 tỉ đồng  vào Khu công nghiệp Đất Cuốc

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Gỗ An Cường đầu tư Dự án 1.000 tỉ đồng vào Khu công nghiệp Đất Cuốc

Top News, KSB News

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Bimico Trao 208 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi

(Tiếng Việt) Bimico Trao 208 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi

Top News, Top News, KSB News

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản V/v nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% mà không phải chào mua công khai

(Tiếng Việt) Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản V/v nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% mà không phải chào mua công khai

Announcement, Top News, KSB News

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Thành tích hoàn thành tốt nghĩa vụ ngành thuế năm 2016

(Tiếng Việt) Thành tích hoàn thành tốt nghĩa vụ ngành thuế năm 2016

Awards

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.