(Tiếng Việt) Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Công ty và đón nhận Huân chương lao động hạng nhì

(Tiếng Việt) Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Công ty và đón nhận Huân chương lao động hạng nhì

Announcement, Top News, Top News, KSB News

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập & Đón nhận Huân chương lao động hạng II

(Tiếng Việt) Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập & Đón nhận Huân chương lao động hạng II

Gallery

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Thông báo: Tuyển dụng Kỹ sư Khai thác mỏ, Kỹ sư Địa chất

(Tiếng Việt) Thông báo: Tuyển dụng Kỹ sư Khai thác mỏ, Kỹ sư Địa chất

Announcement, Top News, Recruitment News

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) CBTT: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017

(Tiếng Việt) CBTT: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017

Announcement, Top News, Top News, KSB News

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) CBTT: Báo cáo tài chính Quý IV

(Tiếng Việt) CBTT: Báo cáo tài chính Quý IV

Announcement, Top News, Top News, KSB News

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Báo cáo tài chính Quý IV 2017 Hợp nhất

(Tiếng Việt) Báo cáo tài chính Quý IV 2017 Hợp nhất

Announcement, Top News, Top News, KSB News

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Báo cáo Tài chính quý IV năm 2017 Riêng

(Tiếng Việt) Báo cáo Tài chính quý IV năm 2017 Riêng

Announcement, Top News, KSB News

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) CBTT: V/v Thay đổi Kế toán trưởng KSB

(Tiếng Việt) CBTT: V/v Thay đổi Kế toán trưởng KSB

Announcement, Top News, Top News, KSB News

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) CBTT: V/v Thông qua kết quả Sản xuất Kinh doanh 2017 và chủ trương đầu tư mỏ mới

(Tiếng Việt) CBTT: V/v Thông qua kết quả Sản xuất Kinh doanh 2017 và chủ trương đầu tư mỏ mới

Announcement, Top News, KSB News

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.