KSB Ra mắt Đội tự vệ tại Xí nghiệp Khai thác và Chế biến đá Phước Vĩnh

01/08/2022

Ngày 29-7, tại Xí nghiệp Khai thác và Chế biến đá Phước Vĩnh thuộc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương, Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Giáo, phối hợp cùng Ban Giám đốc Xí nghiệp đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Tiểu đội tự vệ Xí nghiệp Khai thác và Chế biến đá Phước Vĩnh. Đây là đội tự vệ trong doanh nghiệp có tổ chức Đảng thứ 2 trên địa bàn huyện.

Tiểu đội tự vệ Xí nghiệp Khai thác và Chế biến đá Phước Vĩnh, có 9 thành viên là công nhân, người lao động đang làm việc tại xí nghiệp do ông Vũ Văn Tập, sinh năm 1995, nhân viên lái xe của Xí nghiệp làm Tiểu đội trưởng. Tiểu đội hoạt động theo Điều 17 Luật Dân quân tự vệ năm 2019 quy định về chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của Đội tự vệ trong doanh nghiệp có tổ chức Đảng; chịu sự quản lý, chỉ đạo, chỉ huy của Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Giáo về công tác Quân sự – Quốc phòng ở địa phương, cơ sở. Có nhiệm vụ vừa sản xuất, kinh doanh, vừa tổ chức huấn luyện sẵn sàng xử lý các tình huống, là lực lượng nòng cốt cho phong trào toàn đơn vị sẵn sàng bảo vệ thành quả sản xuất, kinh doanh của đơn vị; cùng với với lực lượng bảo vệ của đơn vị giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trong đơn vị; phối hợp cùng cơ quan quân sự địa phương giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và sẵn sàng đối phó với các tình huống có thể xảy ra. Tuyên truyền, vận động người lao động trong cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về Quốc phòng – An ninh; nội quy, quy định của đơn vị về an toàn, tiết kiệm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 

Phát biểu giao nhiệm vụ cho Tiểu đội Dân quân tự vệ Xí nghiệp Khai thác và Chế biến đá Phước Vĩnh; Thượng tá Nguyễn Văn Thành, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Giáo yêu cầu “Tiểu đội thực hiện nghiêm các quy định, cụ thể đó là mọi hoạt động phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vể an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại Xí nghiệp phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cấp ủy Chi bộ Xí nghiệp và sự chỉ đạo trực tiếp của BCHQS huyện; đảm bảo sự chỉ huy, chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Khi xử lý, giải quyết các vụ việc về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phải kiên quyết, thận trọng, đúng pháp luật; tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan. Thường xuyên trao đổi thông tin, báo cáo về BCHQS huyện về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là tình hình có liên quan đến đình công, bãi công, gây rối, đập phá tài sản của doanh nghiệp có yếu tố liên kết, kích động từ bên ngoài để chủ động ngăn chặn có hiệu quả…”