Công bố thông tin: Quyết định đồng ý cho người lao động thôi việc

25/10/2016

Công bố thông tin:  Quyết định đồng ý cho người lao động thôi việc

233-ks-tc