CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÂN TÀI

23/01/2017

Là nhân viên của BIMICO, bạn sẽ có cơ hội được đào tạo nhằm hòan thiện các kỹ năng, kiến thức đáp ứng được yêu cầu và thách thức trong công việc. Các khóa đào tạo về chuyên môn và kỹ năng cũng như các buổi tham gia huấn luyện thực tế được chúng tôi tổ chức thường xuyên trong và ngoài nước.

Các tổ chức đã tổ chức thành công:

  • Chương trình học bổng cho các kỹ sư
  • Chương trình đào tạo nhà lãnh đạo tiềm năng tương lai
  • Phát triển phong cách nhà lãnh đạo