ĐẶNG QUANG THUNG

09/02/2017

Ông Đặng Quang Thung bắt đầu tham gia công tác quản lý điều hành tại CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (BIMICO) từ những năm đầu thành lập và từng giữ các vị trí quản lý cấp cao ở nhiều đơn vị trực thuộc Công ty. Từ năm 2004 đến nay, ông là Bí thư Đảng Ủy kiêm Chủ tịch Công đoàn của BIMICO.
Từ năm 2006 đến nay, Ông là Phó Tổng Giám đốc CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (BIMICO).

Cử nhân khoa học quản trị kinh doanh

Ông Thung là người có kinh nghiệm công tác lâu năm tại Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương. Ông đã góp phần xây dựng nên sự thành công của BIMICO ngày hôm nay. Ông hiện là Phó Tổng Giám Đốc của BIMICO.