NGUYỄN THỊ THANH MỸ

09/02/2017

Cử nhân kinh tế đối ngoại

Bà Mỹ là người đã có 21 năm kinh nghiệm làm việc tại Công ty Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương. Bà đã từng là Phó kế toán trưởng. Hiện nay bà là Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng hành chính của BIMICO.Cử nhân kinh tế đối ngoại

Bà Mỹ là người đã có 21 năm kinh nghiệm làm việc tại Công ty Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương. Bà đã từng là Phó kế toán trưởng và bà hiểu rõ mọi hoạt động trong Công ty. Hiện nay bà là Phó Tổng Giám đốc kiếm Trưởng phòng hành chính của BIMICO.