2010

21/02/2017

BIMICO tăng vốn điều lệ lên 107 tỷ đồng. Nhà nước nắm giữ 50,05 cổ phần.