PHAN TẤN ĐẠT

22/02/2017

Ông Phan Tấn Đạt từng đảm nhiệm những vị trí then chốt tại các ngân hàng, doanh nghiệp lớn.

Giai đoạn năm 2009-2014, Ông giữ chức vụ Phó Giám đốc Đầu tư Tài chính tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank).

Từ năm 2016 đến tháng 8 năm 2020, Ông là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (BIMICO). 

Từ tháng 8 năm 2020 đến nay, ông Phan Tấn Đạt giữ vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty.

Ngoài ra Ông còn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị CTCP DRH Holdings.

Ông Phan Tấn Đạt từng đảm nhiệm những vị trí then chốt tại các ngân hàng, doanh nghiệp lớn. Năm 2009 – 2014 giữ chức vụ Phó giám đốc Đầu tư tài chính Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam; trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần kinh doanh bất động sản lâm nghiệp Việt Nam; thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trần Đức. Từ năm 2015 đến nay giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước. Từ năm 2016 đến nay, ông là chủ tịch HĐQT và Tổng giám Đốc Công ty Cổ phần và Xây dựng Bình Dương.