XN KT&CB ĐÁ TÂN ĐÔNG HIỆP

07/03/2017

XN KT&CB ĐÁ TÂN ĐÔNG HIỆP

Mỏ đá tufdaxit Tân Đông Hiệp đã cung cấp hàng triệu tấn đá các loại, chất lượng tốt cho các công trình trọng điểm trong khu vực.
Diện tích khai thác 23 ha, trữ lượng 9,5 triệu m3 , công suất 1,6 triệu m3/năm.
Mỏ lộ thiên khai thác bằng công nghệ tiên tiến, hệ thống nghiền sàng công suất 150 – 200 tấn/h.
Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008
Địa chỉ Xí nghiệp: số 506/1A, Khu phố Tân An, Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0274.3822602
Fax: 0274.3823922
Email: info@bimico.com.vn
Website: www.bimico.com.vnTan Dong Hiep Tufdaxit mine has provided millions tons of quality stones for key projects in the area.

The area is 23 hectares with a reserve of 9.5 million m3 and a capacity of 1.6 million m3 per year.
Open pit mining with advanced technology, crushing and screening system with a capacity of 150-200 tons /h.
ISO 9001:2008 Quality Management System
Address: 506 / 1A, Tan An Quarter, Tan Dong Hiep Ward, Di An Town, Binh Duong Province.
Phone: 0274. 3822602

Fax: 0274. 3823922

Email: info@bimico.com.vn

Website: www.bimico.com.vn