CUỐI QUÝ I/2017 KSB HOÀN THÀNH GẦN 50% KẾ HOẠCH CHO THUÊ ĐẤT KCN ĐẤT CUỐC

31/03/2017

Ngày 30.3.2017 Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình dương (KSB-Bimico) đã tiếp tục ký một hợp đồng cho thuê đất tại Khu công nghiệp Đất cuốc, đây là hợp đồng thứ 3 tính từ đầu năm 2017.

Với hợp đồng này KSB đã hoàn thành gần 50% kế hoạch cho thuê đất KCN năm 2017.

Từ năm 2017 KCN Đất cuốc sẽ tiếp tục được mở rộng theo chủ trương phê duyệt của Thủ tướng chính phủ và phê duyệt ranh mốc của UBND tỉnh Bình Dương lên quy mô 533 ha.