XÍ NGHIỆP KHAI THÁC SÉT GẠCH NGÓI PHƯỚC HOÀ

24/07/2018

Địa chỉ: Ấp Bố Lá, xã Phước Hoà, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0274.3822602
Fax: 0274.3822923
Email: info@bimico.com.vn
Website: www.bimico.com.vn