Lễ Dâng hương Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Dương

25/07/2018