2018

27/08/2018
– Thành lập Công ty Cổ phần Nước uống tinh khiết đóng chai Silkwater
–  Mở rộng hoạt động khai thác chế biến đá và VLXD  ( Đồng Nai, Nghệ An và Thanh Hóa)