CBTT: Đính chính CBTT số 29/2018/KSB ngày 22/10/2018.

25/10/2018

Nội dung đính chính: “Thực hiện phát hành lại cổ phiếu ESOP do đợt phát hành vừa qua hết hạn theo quy định”.

31-2018-KS

Tải file đính kèm