KSB: Thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

26/12/2018

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (mã CK: KSB) như sau:

20181225 - KSB - Thong bao giao dich co phieu phat hanh them cho nguoi lao dong