CBTT: V/v Thành lập Công ty TNHH Đầu tư KSB do KSB làm chủ sở hữu

10/12/2019

Thành lập Công ty TNHH Đầu tư KSB doCôngty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương làm chủ sở hữu.

26-2019-KSB-WEB

Tải file đính kèm