Tin tức

Previous Next
Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương nhận giấy khen của UBND tỉnh về hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế 2016
Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương nhận giấy khen của UBND tỉnh về hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế 2016

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

Năm 2016 với tổng mức nộp thuế theo quyết toán của Cục thuế tỉnh Bình Dương là: 194,7 tỷ, Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương được vinh dự là một trong những công ty nộp thuế lớn nhất tỉnh Bình Dương, Công ty đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, ghi nhận đóng góp của công ty đối v...

CBTT: Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14 ngày 16/08/2017
CBTT: Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14 ngày 16/08/2017

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT: Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14 ngày 16/08/2017 [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2017/08/28-2017-KS.pdf"] Tải file đính kèm  ...

CBTT: Báo cáo tài chính bán niên được soát xét 2017
CBTT: Báo cáo tài chính bán niên được soát xét 2017

Tin công bố, Tin tức KSB

CBTT: Báo cáo tài chính bán niên được soát xét 2017 [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2017/08/27-2017-ks.pdf"] Tải file đính kèm Download...

Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền và quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền và quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tin công bố, Tin tức KSB

Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền và quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2017/08/26-2017-KS.pdf"] Tải file đính kèm...