KSB KHÔNG NGỪNG CẢI TIẾN & PHÁT TRIỂN

Tiền thân là Công ty Khai Thác Xuất Khẩu Khoáng Sản Sông Bé (SOBEMINEXCO), được thành lập ngày 13/01/1993 theo quyết định của UBND tỉnh Sông Bé. Năm 1998 Công ty Khai Thác Xuất Khẩu Khoáng Sản Sông Bé chính thức đổi tên thành Công ty Khoáng Sản và Xây Dựng Bình Dương theo quyết định của UBND tỉnh Bình Dương.

Xem thêm
Sáng tạo không ngừng & phát triển bền vững

Lĩnh vực hoạt động

cover

Khai thác và Chế biến Khoáng sản

KSB sở hữu nhiều mỏ đá với trữ lượng lớn tại Bình Dương, Đồng Nai và Thanh Hóa, Các sản phẩm của KSB đã và đang tạo ra nền móng vững chắc cho nhiều công trình trọng điểm trong khu vực Đông Nam Bộ đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm
cover

Sản xuất vật liệu xây dựng

Trong suốt 30 năm hoạt động và phát triển không ngừng nghỉ, KSB tự hào là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong việc khai thác, sản xuất các vật liệu cơ bản và quan trong cho ngành xây dựng tại tỉnh Bình Dương và khu vực. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, KSB luôn đăt trọng tâm vào các lĩnh vực kinh doanh chính, đối mới và sáng tạo liên tục để trở thành nhà cung cấp tin cậy của ngành xây dựng.

Xem thêm
cover

Bất động sản
Khu công nghiệp

Dựa trên lợi thế sẵn có là khai thác, chế biến khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng, KSB đầu tư vào bất động sản công nghiệp và dịch vụ bất động sản nhằm đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa. “KSB cũng đang xúc tiến đầu tư các KCN mới tại Đồng Nai, Bình Dương để gia tăng quỹ đất kinh doanh cho những năm tiếp theo. Cùng với sản xuất vật liệu xây dựng, chúng tôi xác định bất động sản công nghiệp sẽ là một trong hai trụ cột mang lại doanh thu lớn và bền vững trong những năm tới cho KSB.”

Xem thêm

Phát triển bền vững

Công ty KSB luôn duy trì mức độ khai thác những nguồn tài nguyên ở một giới hạn nhất định cho phép, không làm thoái hoá các ao hồ, sông ngòi, Không làm ảnh hưởng đến đời sống sinh vật hoang dã, không lạm dụng hoá chất độc hại trong sản xuất kinh doanh, không gây nhiễm độc nguồn nước và lương thực.

Xem thêm

Mới nhất từ KSB