Tin tức

Previous Next
Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2021
Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2021

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2021 [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/26-2021-KS_WEB.pdf"] Tải file đính kèm  ...

CBTT Báo cáo tài chính quý II/2021
CBTT Báo cáo tài chính quý II/2021

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT Báo cáo tài chính quý II/2021 [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/21-2121-KSB_SIG.pdf"] Tải file đính kèm...

CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Tin công bố, Tin tức, Tin tức

CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/20-2021-KSB-CBTT.pdf"]...

KSB ủng hộ 1 tỷ đồng cho Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương
KSB ủng hộ 1 tỷ đồng cho Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

Chiều ngày 28/6/2021 tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 của Chủ tịch Ùy ban nhân dân tỉnh về Ban hành quy chế tiếp nhận, quản lý, phân phối sử dụng nguồn tiền, hàng hoá vận động tự nguyện đ...