Tin tức

Previous Next
KSB Ra mắt Đội tự vệ tại Xí nghiệp Khai thác và Chế biến đá Phước Vĩnh
KSB Ra mắt Đội tự vệ tại Xí nghiệp Khai thác và Chế biến đá Phước Vĩnh

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

Ngày 29-7, tại Xí nghiệp Khai thác và Chế biến đá Phước Vĩnh thuộc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương, Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Giáo, phối hợp cùng Ban Giám đốc Xí nghiệp đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Tiểu đội tự vệ Xí nghiệp Khai thác và Chế biến đá Phước ...

Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty
Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2022/07/20220729-KSB-Ban-cung-cap-thong-tin-ve-quan-tri-cong-ty-22.-CBTT_SIGN.pdf" title="20220729-KSB-Ban cung cap thong tin ve quan tri cong ty 22. CBTT_SIGN"]...

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB, Tin tức ngành

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2022/07/20220729-KSB-Bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-06-thang-21.-BCQT-6TH-WEB.pdf" title="20220729-KSB-Bao cao tinh hinh quan tri 06 thang 21. BCQT 6TH WEB"] Tải file đính kèm ...

Báo cáo tài chính Quý 2/2022
Báo cáo tài chính Quý 2/2022

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB, Tin tức ngành

Báo cáo tài chính Quý 2/2022 [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2022/07/20220729-KSB-CBTT-BAO-CAO-TAI-CHINH-QUY-2-2022-23-CBTT-BCTC-Q2_SIGN.pdf" title="20220729-KSB-CBTT BAO CAO TAI CHINH QUY 2-2022 23 CBTT BCTC Q2_SIGN"] Tải file đính kèm BCTC Hợp nhất Tải file đính kèm...