Tin tức

Previous Next
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/24-2021-TB-KSB.pdf"] Tải file đính kèm...

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Tin công bố, Tin tức KSB, Tin tức ngành

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/23-2021-TB-KSB.pdf.pdf"] Tải file đính kèm...

CBTT: V/v Ký hợp đồng soát xét và kiểm toán BCTC năm 2021 với Công ty TNHH Ernst& Young Việt Nam
CBTT: V/v Ký hợp đồng soát xét và kiểm toán BCTC năm 2021 với Công ty TNHH Ernst& Young Việt Nam

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT: V/v Ký hợp đồng soát xét và kiểm toán BCTC năm 2021 với Công ty TNHH Ernst& Young Việt Nam [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/17-2021-KSB_SIGN.pdf"] Tải file đính kèm...

CBTT: Nghị quyết của HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
CBTT: Nghị quyết của HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT: Nghị quyết của HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/16-2021-KSB-SIGN.pdf"] Tải file đính kèm...