Thông báo thay đổi nhân sự V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

20/02/2024

Thông báo thay đổi nhân sự V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty20240219-KSB-Thong bao thay doi nhan su Pho tong giam doc_SIGN