Liên hệ Bimico

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

Hành chính Nhân sự

  • (0274) 3822 602
  • info@bimico.com.vn

Bộ phận thị trường

  • (0274) 3822 602
  • info@bimico.com.vn

Văn phòng HĐQT

  • (0274) 3822 602
  • info@bimico.com.vn