CBTT Quyết định của HĐQT V/v bổ nhiệm lại người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty và kế toán trưởng Công ty

01/02/2024

CBTT Quyết định của HĐQT V/v bổ nhiệm lại người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty và kế toán trưởng Công ty

20240201-KSB-CBTT Quyet dinh cua HDQT vv bo nhiem lai nguoi phu trach quan tri cong ty va ke toan truong_SIGN