CBTT báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 4 năm 2023

30/01/2024

CBTT báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 4 năm 2023

20240130-KSB-CBTT bao cao tai chinh rieng va hop nhat quy 4 nam 2023_SIGN

Tải file đính kèm BCTC Hợp nhất
Tải file đính kèm BCTC Riêng
Tải file đính kèm Giải trình chênh lệch BCTC